Головна Про школу Адміністрація Контингент Педколектив Наш край Досягнення Публічна інформація
Майбутнє дитини починається тут!                           Згуртованість всіх і унікальність кожного!                           Наполегливість у навчанні, єдність у дружбі, творчість у всьому!                           Впевненість у собі, впевненість у своїх можливостях!                           Переможний старт для подальшої соціалізації!


  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ – ПУТИВЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА – ІНТЕРНАТ є спеціалізованим навчальним закладом І-ІІІ ступенів, заснованим на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, управління яким здійснює Сумська обласна рада, через уповноважений орган - управління майном Сумської обласної ради та знаходиться у функціональному підпорядкуванні Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

  Заклад створений з метою задоволення потреб громадян, суспільства й держави в загальній середній освіті та забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки обдарованих і талановитих дітей, виховання громадянина України на кращих традиціях українського народу, самовідданого служіння Батьківщині, готовності до захисту її незалежності та територіальної цілісності, поваги до Конституції України, державних символів України. Школа-інтернат забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, початкової і профільної мистецької освіти. Мистецький профіль передбачає здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду й ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності та набуття початкових професійних компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості й отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва.

  Предметом діяльності закладу є:
  - Забезпечення якості освіти, що здобувається одночасно з початковою, базовою середньою та профільною мистецькою.
  - Створення сприятливого середовища для розвитку мистецьких здібностей та талантів здобувачів для досягнення ними позитивних результатів навчання. - Організація участі здобувачів освіти у районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних мистецьких проектах (конкурсах, виставках, фестивалях, олімпіадах, турнірах тощо). Школа-інтернат забезпечує підвезення здобувачів освіти для участі в конкурсах, виставках, фестивалях, олімпіадах, турнірах тощо.
  - Забезпечення належних та безпечних умов здобуття освіти з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти на кожному рівні освітнього процесу.
  - Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй.
  - Формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення.
  - Виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина.
  - Розвиток особистості здобувача освіти, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.
  - Реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань.
  - Створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство.
  - Створення оптимальних умов для організації життя та всебічного розвитку здобувачів освіти, максимально наближених до домашніх, забезпечення кожному здобувачу освіти уваги та турботи, надання допомоги для своєчасного отримання ними необхідної освіти, підготовки до праці та вибору професії.

  Напрямами мистецької діяльності є:
  - художньо-естетичний, що забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття здобувачами освіти практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної й світової культури та мистецтва;
  - музичний, що забезпечує набуття здобувачами освіти спеціальних музичних виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.