Головна Про школу Адміністрація Контингент Педколектив Наш край Досягнення Публічна інформація
Майбутнє дитини починається тут!                           Згуртованість всіх і унікальність кожного!                           Наполегливість у навчанні, єдність у дружбі, творчість у всьому!                           Впевненість у собі, впевненість у своїх можливостях!                           Переможний старт для подальшої соціалізації!


  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПУТИВЛЬСЬКИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ" є закладом спеціалізованої мистецької освіти, заснованим на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, управління яким здійснює Сумська обласна рада, через уповноважений орган - управління майном Сумської обласної ради та знаходиться у функціональному підпорядкуванні Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

  Ліцей створений з метою задоволення потреб громадян, суспільства й держави в загальній середній освіті та забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки обдарованих і талановитих дітей, виховання громадянина України на кращих традиціях українського народу, самовідданого служіння Батьківщині, готовності до захисту її незалежності та територіальної цілісності, поваги до Конституції України, державних символів України. Ліцей забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, початкової і профільної мистецької освіти. Мистецький профіль передбачає здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду й ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності та набуття початкових професійних компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості й отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва.

  Предметом діяльності закладу є:
  - створення та вдосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, забезпечення збереження та раціонального використання власної матеріально-технічної бази;
  - забезпечення єдності навчання, виховання та творчого розвитку;
  - забезпечення охорони життя і здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників Ліцею;
  - забезпечення підготовки учнів до подальшого здобуття вищої мистецької і професійної мистецької діяльності відповідно до свого мистецького профілю;
  - створення умов для мистецького вдосконалення учнів, популяризації їх творчих мистецьких досягнень, зокрема для участі у всеукраїнських та міжнародних спеціалізованих мистецьких проєктах (конкурсах, виставках, фестивалях, олімпіадах, турнірах тощо) та аналогічних заходах з навчальних предметів загальноосвітнього компонента;
  - створення сприятливого середовища для розвитку мистецьких здібностей і талантів учнів та досягнення ними результатів навчання;
  - планування власної діяльності, розроблення та затвердження стратегії розвитку;
  - забезпечення добору та розстановки кадрів;
  - відповідно до цього Статуту: утворення, реорганізація та ліквідація структурних підрозділів;
  - дотримання фінансової дисципліни та видача документів про освіту встановленого зразка;
  - забезпечення належних та безпечних умов здобуття освіти з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку учнів на кожному рівні освітнього процесу;
  - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
  Напрямами мистецької діяльності є:
  - художньо-естетичний, що забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття здобувачами освіти практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної й світової культури та мистецтва;
  - музичний, що забезпечує набуття здобувачами освіти спеціальних музичних виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.