Головна Про школу Адміністрація Контингент Педколектив Наш край Досягнення Публічна інформація
Майбутнє дитини починається тут!                           Згуртованість всіх і унікальність кожного!                           Наполегливість у навчанні, єдність у дружбі, творчість у всьому!                           Впевненість у собі, впевненість у своїх можливостях!                           Переможний старт для подальшої соціалізації!


Дотримання вимог статті 30 Закону України “Про освіту”

Річний звіт про діяльність закладу за 2020-2021 навчальний рік

Статут закладу

Виписка з єдиного державного реєстру

Рішення п`ятої сесії восьмого скликання Сумської обласної ради від 26.02.2021 "Про зміну найменування комунальних закладів"

Наказ управління майном Сумської обласної ради від 09.03.2021 р. №75 "Про затвердження Статуту Комунального закладу Сумської обласної ради "Путивльський мистецький ліцей" у новій редакції"

Наказ по КЗСОР "Путивльський мистецький ліцей" від 11.03.2021 р. №28-ОД "Про зміну найменування закладу"

Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти (розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 28.10.2019 р. №662-ОД «Про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти»)

Кадровий склад закладу

Правила прийому до закладу, викладені у Положенні про конкурсні випробування

Cтруктура та органи управління закладу освіти

Освітня програма

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються

Мова освітнього процесу

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Матеріально-технічна база
Нерухоме майно закладу освіти

Наявність вакантних посад

Розмір плати за навчання здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Наявність гуртожитку та вільних місць у ньому, розмір плати за проживання

Положення про гуртожиток

Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку

Для ознайомлення: Зразок Договору на проживання в гуртожитку

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

Зразок заяви про випадки булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Положення про академічну доброчесність

Положення про дистанційне навчання

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про батьківський комітет

Протокол №4 від 14.01.2022 засідання педагогічної ради "Про здійснення вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 9 класу"

Протокол №5 від 01.02.2021 засідання педагогічної ради "Про здійснення вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 класу"

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 класу

Протокол №6 від 10.03.2021 засідання педагогічної ради "Про здійснення вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 8 класу"

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 8 класу

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (за І квартал 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (за І квартал 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (за І квартал 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (за І півріччя 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (1) (за І півріччя 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (2) (за І півріччя 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (за І півріччя 2020 року)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (за І півріччя 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (за 9 місяців 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (1) (за 9 місяців 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (2) (за 9 місяців 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (за 9 місяців 2020 року)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (за 9 місяців 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (1) за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (2) за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2020 рік

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2020 рік

Отримання благодійної допомоги закладом за 2020 рік

Кошторис (0611023) на 2021 рік

План асигнувань (1) (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету (0611023) на 2021 рік

План асигнувань (2) (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету (0611023) на 2021 рік

Кошторис (0611033) на 2021 рік

План асигнувань (1) (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету (0611033) на 2021 рік

План асигнувань (2) (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету (0611033) на 2021 рік

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (1) (за І квартал 2021 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (1) (за І квартал 2021 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (2) (за І квартал 2021 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (за І квартал 2021 року)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (2) (за І квартал 2021 року)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (1) (за І півріччя 2021 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (1) (за І півріччя 2021 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (2) (за І півріччя 2021 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (за І півріччя 2021 року)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (2) (за І півріччя 2021 року)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма N 2м) за дев'ять місяців 2021 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за дев'ять місяців 2021 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за дев'ять місяців 2021 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за дев'ять місяців 2021 року

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2021 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2021 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2021 рік

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2021 рік

Кошторис (0611023) на 2022 рік

Кошторис (0611033) на 2022 рік