Головна Про школу Адміністрація Контингент Педколектив Наш край Досягнення Публічна інформація
Майбутнє дитини починається тут!                           Згуртованість всіх і унікальність кожного!                           Наполегливість у навчанні, єдність у дружбі, творчість у всьому!                           Впевненість у собі, впевненість у своїх можливостях!                           Переможний старт для подальшої соціалізації!


Дотримання вимог статті 30 Закону України “Про освіту”

Статут закладу

Виписка з єдиного державного реєстру

Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти (розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 27.08.2019 р. №455-ОД «Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти»)

Кадровий склад закладу

Правила прийому до закладу, викладені у Положенні про конкурсні випробування

Cтруктура та органи управління закладу освіти

Освітня програма

Освітня програма мистецького профілю

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються

Мова освітнього процесу

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Матеріально-технічна база
Нерухоме майно закладу освіти

Наявність вакантних посад

Розмір плати за навчання здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Наявність гуртожитку та вільних місць у ньому, розмір плати за проживання

Положення про гуртожиток

Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку

Для ознайомлення: Зразок Договору на проживання в гуртожитку

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

Зразок заяви про випадки булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Моніторинг 9 клас, 2019-2020 н.р.
Моніторинг 8 клас, 2019-2020 н.р.
Моніторинг 7 клас, 2019-2020 н.р.
Моніторинг 6 клас, 2019-2020 н.р.
Моніторинг 5 клас, 2019-2020 н.р.
Моніторинг 4 клас, 2019-2020 н.р.
Моніторинг 3 клас, 2019-2020 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу за 2019-2020 навчальний рік

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Положення про академічну доброчесність

Звіт про надходження і використання коштів, загального фонду (за 9 місяців 2019 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (за 9 місяців 2019 року)

Фінансова звітність закладу за 2019 рік

Інформація щодо отримання благодійної допомоги за 2019 рік

Кошторис на 2020 рік

План асигнувань (1) (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2020 рік

План асигнувань (2) (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (за І квартал 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (за І квартал 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (за І квартал 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (за І півріччя 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (1) (за І півріччя 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (2) (за І півріччя 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (за І півріччя 2020 року)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (за І півріччя 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (за 9 місяців 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (1) (за 9 місяців 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (2) (за 9 місяців 2020 року)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (за 9 місяців 2020 року)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (за 9 місяців 2020 року)